چهارشنبه, 29 آبان 1398  
■ اخبار

تعیین گروه ثبت نام

شرکت کنندگان عزیز می توانند گروه ثبت نامی خود را در قسمت "پروافایل من" مشخص نمایند.

ادامه مطلب

شروع ثبت نام

از 10 آبان 1398 لینک ثبت نام برای شرکت در سمینار فعال خواهد شد.

ادامه مطلب
قالب نگارش مقاله